Skip to main content
European Commission logo
Clean energy for EU islands

Beleid voor lokaal eigendom

Author
Energie Samen
Language
Publishing Organisation and Month/Year
Energie Samen maart 2020
Report type
Country

Hoe kun je burgerparticipatie en lokaal eigendom bij hernieuwbare energieprojecten borgen in beleid? En welke voorwaarden kun je stellen aan nieuwe energieprojecten in je gemeente? De handreiking 'Beleid voor lokaal eigendom' geeft voorbeelden van concrete beleidsteksten en biedt een heldere context over waarom lokaal eigendom belangrijk is en wat daarover is afgesproken in het Klimaatakkoord.

Document

Lokaal eigendom in beleid - Energie Samen maart 2020.pdf
Dutch
(3.16 MB - PDF)
Download